Kouvola Rörradio museum

Radiomuseet har funnits i Kouvola sedan år 1967.  I början var Vesa Harsis radiosamling till påseende i hans hem vid Kauppalankatu i Kouvola Centrum.  Senare flyttade radiosamlingen till museekvarteret i Kouvola.  År 1985 grundades en stiftelse som svarar för museets verksamhet och museet flyttades till nuvarande lokaliteter år 1989. Museet är delat i tre olika avdelningar: Miljömuseet, radiomuseet samt militärradiomuseet.

Miljömuseet finns i en gammal villa där tidigare en lokförare hade bott.  I detta hus kan man bekanta sig med typiska heminredningar från 1920-talet till 1960-talet.

I radiomuseet finns till påseende ett stort antal olika rör- och transistor radioapparater samt radio/grammofon apparater som visar radioteknologins och designens utveckling  alltsedan 1920-talet.

I Militärradiomuseet finner man radioapparater från Vinterkriget 1939-40 och krigstiden 1941-1945 samt Radioapparater efter krigen.

I museet fungerar även en radioamatör station där man kan bekanta sig med verksamheten.
Museet har även ett litet konferensrum.

Museet är öppet  15.6. – 31.8.2022
Önsdag, torsdag, fredag och söndag  12.00 – 18.00
Lördag 10.00 – 16.00

Museet är stängt vintertid (1.9.  -31.5.) , men grupper mottages gärna enligt överenskommelse.

Inträdesavgift 5 € för vuxna,  barnen gratis.

Adress: Pajaraitti  1. 45100 Kouvola Finland
Telefon: +358 20 615 6157  under öppninstider
E-mail:  museo@putkiradiomuseo.fi

Miljömuseum rummet från 1920-talet och nedan Radio Museum