Suosituksia

logo

Perinneasemia koskevia suosituksia
Seuraavat perinneradioasemia koskevat suositukset on tarkoitettu ohjeeksi vain PRT:aan ja niitä ei pidä yleistää tai lainata muuhun tarkoitukseen.

Perinneradiolla tarkoitetaan PRT:ssa Suomen tai jonkun muun maan armeijan käyttämää tai sotilaskäyttöön tarkoitettua, tyyppinä käytöstä poistettua radiolaitetta toisen maailmansodan ajoilta. Myös nuoremmat, suunnittelultaan kuitenkin vähintään 40v. vanhat radiolaitteet hyväksytään PRT:ssä perinneradioiksi.

Perinneradioasema voi olla kenttä-, laiva- lentokone- tai muu sotilasradio. Parhaimmillaan täydellinen perinneradioasema muodostuu lähetin-, vastaanotin-, virtalähde- ja antennilaitteista, jotka ilman tai kohtuullisen pienin muutoksin soveltuvat käytettäväksi 80m radioamatöörialueella tai jollakin muulla radioamatöörien käyttämällä HF-taajuusalueella, joka on käytössä kyseisessä PRT:ssa. Perinneradioasemien antenneina tulisi ensisijaisesti käyttää alkuperäisen varustuksen mukaisia antennirakenteita tai laitteen virkakäyttöajankohtana käytössä olleita muita vastaavia antennirakenteita. Vastaanotossa suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti perinneradioaseman kokoonpanoon kuuluvaa vastaanotinta, mutta nykyaikaisen vastaanottimen rinnankäyttö on hyväksyttävää apuvastaanottimena (mm. taajuuden määrittämiseksi).

Perinneradiot voivat olla kunnostettuja, jolloin niihin on vaihdettu sähköisiä tai mekaanisia komponentteja tai radioputkia ja tehty muita välttämättömiä muutoksia, jotta ne täyttäisivät amatöörilaitteiden vaatimukset. Vaihdettujen osien tulee vastata alkuperäisiä arvoja. Laitteen varsinaista kytkentää ei kunnostuksessa saa muuttaa, ellei siihen ole pakottavia teknisiä perusteita. Lähettimen tehoa ei saa nostaa kytkentämuutoksella tai ulkopuolisella vahvistimella. Suositus on, että PRT:ssa perinneradioaseman lähetysteho olisi max. 25 Wout. Sähkötys (A1) tulisi ensisijaisesti suorittaa normaalilla perinteisellä sähkötysavaimella (alkuperäisellä mikäli mahdollista) ja puhelähetys alkuperäisellä modulointimenetelmällä (A3). Tapahtumaan osallistuessaan perinneradioasema voi käyttää asematunnuksen jälkeen liitettyä lisäosaa /S ja mikäli laitetyyppi on ollut palveluskäytössä jo toisen maailmansodan aikana lisätunnuksena voi olla /SA.