Uusi aika

yw1) Kari OH5YW toimii v.2016 alusta Perinneradiotoiminnan yhdysmiehenä (palaverien pj, tiedottaminen PR-porukalle, PRT-järjestäjän etsintä ja –neuvonta yhdessä kehitysryhmän kanssa) poisluettuna seuraavat asiat

2) Arto OH3NVK hoitaa Museo Militarian talkoisiin liittyvät asiat (pvm:n sopiminen, kutsuminen jne.)

3) Jukka OH2MEE hoitaa Karin OH2NAS kanssa SRAL-yhteydet (mm. PR-toimintasuunnitelma, -kertomus)

4) PRT-kehittäminen/palaverit hoidetaan pääasiassa SKYPEllä (osallistuminen mahdollistuu PR-aktiiveille kauempaakin, helppo toteuttaa myös työajan ulkopuolella).

Muilta osin vastuujako pysyy entisen kaltaisena eli

Ilmari OH2FBX korjaus- ja tekninen neuvonta

Kari OH2NAS ja Pentti OH3GQM tiedotus, ulkomaat

Heikki OH3KRB kidepankki, PRT-awardituki

Arto OH3NVK PR-lainalaitteet, OI3SVM

Kari OH5YW PR-sivuston ylläpito